ВУЗы Украины

До уваги шановних абітурієнтів!

Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України у 2018 році здійснює прийом за рівнями вищої освіти: перший бакалаврський рівень (081) «Право»: — податковий юрист; правове забезпечення приватно-комерційної діяльності; правове забезпечення кримінально-процесуальної діяльності; другий магістерський рівень – за 9 магістерськими програмами. Діють спільні магістерські міжкафедральні програми!, що дає змогу отримувати диплом магістра за двома (трьома) спеціалізаціями!

До послуг студентів: зала судових засідань та сучасні криміналістичні та кримінологічні лабораторії.  Студенти поєднують практичне навчання з наданням безкоштовної юридичної допомоги соціально-незахищеним верствам населення у навчально-практичній лабораторії «юридична клініка» ННІ права. Крім того, під час навчання, студенти забезпечуються гуртожитком.

Студенти ННІ права здобувають практичні навички на базах практики різноманітних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Спеціальність «Право» робить можливим працевлаштування на, практично, невичерпний перелік посад в органах державної влади, місцевого самоврядування та юридичних осіб приватного права. Поширеною сферою професійної реалізації випускників ННІ права є діяльність у судовій, правоохоронній та фіскальній системах, правозахисна та політико-правова діяльність.

Кращі випускники ННІ права продовжують навчання на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти Університету з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії (аспірантура) та доктора наук (докторантура) відповідно.

ВСТУПАЙТЕ І ПОПОВНЮЙТЕ РЯДИ СТУДЕНТСТВА ННІ ПРАВА!

www.dusfsu-nnip.com